VELA LLEUGERA

CLUB NAUTIC L'ESCALA

Port La Clota s/n
17130 L'Escala (Girona)
Telèfon: 972 77 00 16

http://www.nauticescala.com

 ligera

 

ca Vols aprendre a navegar amb una embarcació de Vela Lleugera i no disposes d’embarcació i a l'hora coneixer l'entron de l'Escala i  el 'cor' de la Costa Brava?

Organitzem sortides amb patró tot l’any amb amb capacitat fins a 5 persones sota la supervisió d’un tècnic especialitzat. Posem a la teva disposició tot el necessari per conèixer els racons més espectaculars de l'Escala i el seu entorn. Visita al nucli antic de l'Escala, les Ruïnes d’Empúries i el massís del Montgrí...tot des de una nova perspectiva: el mar. T’oferim dues rutes guiades i tota la seguretat necessària. Vine a navegar tot l'any a l'Escala.

Preu:

    2-3 usuaris: 100€/grup
    4-9 usuaris: 31€/persona
    més de 10 usuaris: 25€
    Nens menors de 4 anys: gratuït
    Nens de 5 a 8 anys: 50% de descompte

Condicions:

    No cal tenir experiència prèvia.

    Si ets soci esportiu obtindràs un 15 % de descompte en cada sortida.
    Inclou: Monitor-guia i material
    Què hem de portar? Banyador, samarreta sintètica o licra per navegar, calçat aquàtic (escarpins o calçat que es pugui mullar), una mica de menjar per picar, aigua i tovallola. Roba de recanvi.

sp ¿Quieres aprender a navegar con una embarcación de vela ligera y no dispones de embarcación y a la hora conocer el entrono de la Escala y el 'corazón' de la Costa Brava?

Organizamos salidas con patrón todo el año con con capacidad hasta 5 personas bajo la supervisión de un técnico especializado. Ponemos a tu disposición todo lo necesario para conocer los rincones más espectaculares de la Escala y su entorno. Visita al casco antiguo de la Escala, las Ruinas de Empúries y el macizo del Montgrí ... todo desde una nueva perspectiva: el mar. Te ofrecemos dos rutas guiadas y toda la seguridad necesaria. Ven a navegar todo el año en la Escala.

precio:

    2-3 usuarios: 100 € / grupo
    4-9 usuarios: 31 € / persona
    más de 10 usuarios: 25 €
    Niños menores de 4 años: gratuito
    Niños de 5 a 8 años: 50% de descuento

condiciones:

    No es necesario tener experiencia previa.

    Si eres socio deportivo obtendrás un 15% de descuento en cada salida.
    Incluye: Monitor-guía y material
    ¿Qué debemos llevar? Bañador, camiseta sintética o licra para navegar, calzado acuático (escarpines o calzado que se pueda mojar), algo de comida para picar, agua y toalla. Ropa de recambio.

fr Voulez-vous apprendre à naviguer avec un bateau Light Sail et ne pas avoir de bateau et quand connaître l'entrale de L'Escala et le «cœur» de la Costa Brava?

Nous organisons des départs avec des clients toute l'année avec une capacité jusqu'à 5 personnes sous la supervision d'un technicien spécialisé. Nous mettons à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour connaître les coins les plus spectaculaires de L'Escala et ses environs. Visite de la vieille ville de l'Escala, des ruines d'Empúries et du massif du Montgrí ... d'une nouvelle perspective: la mer. Nous vous offrons deux itinéraires guidés et toute la sécurité nécessaire. Venez naviguer toute l'année à L'Escala.

Prix:

    2-3 utilisateurs: 100 € / groupe
    4-9 utilisateurs: 31 € / personne
    plus de 10 utilisateurs: 25 €
    Enfants de moins de 4 ans: gratuit
    Enfants de 5 à 8 ans: 50% de réduction

Conditions:

    Vous n'avez pas besoin d'expérience préalable.

    Si vous êtes un partenaire sportif, vous bénéficierez d'une réduction de 15% sur chaque départ.
    Comprend: moniteur-guide et matériel
    Que devrions-nous apporter? Nageur, t-shirt synthétique ou licra pour la voile, chaussures d'eau (escarpins ou chaussures pouvant être mouillées), de la nourriture à couper, de l'eau et une serviette. Pièces de rechange

en Do you want to learn how to navigate with a Light Sail boat and do not have a boat and when to know the entral of L'Escala and the 'heart' of the Costa Brava?

We organize departures with patrons all year round with up to 5 people capacity under the supervision of a specialized technician. We put at your disposal everything you need to know the most spectacular corners of L'Escala and its surroundings. Visit to the old town of l'Escala, the Ruins of Empúries and the Montgrí massif ... from a new perspective: the sea. We offer you two guided routes and all the necessary security. Come sail all year round at L'Escala.

Price:

    2-3 users: € 100 / group
    4-9 users: € 31 / person
    more than 10 users: € 25
    Children under 4: free
    Children from 5 to 8 years: 50% discount

Conditions:

    You do not have to have previous experience.

    If you are a sports partner you will get a 15% discount on each departure.
    Includes: Monitor-guide and material
    What should we bring? Swimmer, synthetic t-shirt or licra for sailing, water footwear (escarpins or footwear that can be wet), some food to chop, water and towel. Spare parts.