SANT MARTÍ D'EMPURIES

OFICINA TURISME L'ESCALA

Plaça Escoles, 1,
17130 L'Escala
Girona
Telèfon: 972 770 603

 stmartiempuries

 

 

ca Sant Martí d'Empúries (en català i oficialment Sant Martí d'Empúries) és una localitat empordanesa de la Costa Brava gironina, a Catalunya (Espanya). Pertany al municipi de l'Escala, i és el nucli originari d'aquesta última población.2 Està situat 200 m al nord del jaciment arqueològic d'Empúries, sobre les restes de la Palaiópolis, el primer nucli de la colònia focea i és, per tant, l'hereu directe de l'antiga ciutat d'Empúries. Comptava amb una població censada de 61 habitants el 2009 (INE).


sp San Martín de Ampurias (en catalán y oficialmente Sant Martí d'Empúries) es una localidad ampordanesa de la Costa Brava gerundense, en Cataluña (España). Pertenece al municipio de La Escala, y es el núcleo originario de esta última población.2 Está situado 200 m al norte del yacimiento arqueológico de Ampurias, sobre los restos de la Palaiópolis, el primer núcleo de la colonia focea y es, por tanto, el heredero directo de la antigua ciudad de Ampurias. Contaba con una población censada de 61 habitantes en 2009 (INE).


fr San Martín de Ampurias (en catalan et officiellement Sant Martí d'Empúries) est une ville amphoréenne sur la Costa Brava de Gérone, en Catalogne (Espagne). Il appartient à la municipalité de La Escala, et est le noyau originel de cette dernière population.2 Il est situé à 200 m au nord du site archéologique d'Ampurias, sur les restes de la Palaiopolis, le premier noyau de la colonie et est, par conséquent, l'héritier direct de la ville antique d'Ampurias. Il avait une population de recensement de 61 habitants en 2009 (INE).


en San Martín de Ampurias (in Catalan and officially Sant Martí d'Empúries) is an amphordanese town on the Costa Brava of Girona, Catalonia (Spain). It belongs to the municipality of La Escala, and is the original nucleus of the latter population.2 It is located 200 m north of the archaeological site of Ampurias, on the remains of the Palaiopolis, the first nucleus of the colony focea and is, therefore, the direct heir of the ancient city of Ampurias. It had a census population of 61 inhabitants in 2009 (INE).