PALAMÒS

OFICINA TURISME PALAMÒS

Paseo Mar, 0 S N,
17230 Palamós
GIRONA
Telèfono: 972 600 550

 palamos

 

ca Palamós és un municipi de la comarca del Baix Empordà. El seu port, a causa de l'existència del municipi, ha tingut èpoques de gran esplendor, especialment al principi del segle XX, amb la indústria del suro. Ara, el conjunt portuari aglutina tres importants sectors: el pesquer, el comercial i el turístic.
 
 
sp Palamós es un municipio de la comarca del Baix Empordà. Su puerto, debido a la existencia del municipio, ha tenido épocas de gran esplendor, especialmente al principio del siglo XX, con la industria del corcho. Ahora, el conjunto portuario aglutina tres importantes sectores: el pesquero, el comercial y el turístico.
 
 
fr Palamós est une municipalité dans la région du Baix Empordà. Son port, en raison de l'existence de la municipalité, a connu des temps de grande splendeur, surtout au début du XXe siècle, avec l'industrie du liège. Maintenant, le groupe portuaire comprend trois secteurs importants: la pêche, le commerce et le tourisme.
 
 
en Palamós is a municipality in the Baix Empordà region. Its port, due to the existence of the municipality, has had times of great splendor, especially at the beginning of the 20th century, with the cork industry. Now, the port group includes three important sectors: fishing, commercial and tourism