L'ESTARTIT

OFICINA TURISME ESTARTIT

Passeig Marítim, s/n,
17258 L´Estartit,
Girona
Telèfon: 972 751 910

 

estartit

 

 

ca L'Estartit és una població costanera pertanyent administrativament del municipi de Torroella de Montgrí, constituïda en entitat municipal descentralitzada. El 2009 hi havia empadronats 3.571 habitants. Situat al sud dels últims contraforts del massís del Montgrí és una població lligada inextricablement del mar Mediterrani. És poc més d'un quilòmetre de l'arxipèlag de les Illes Medes, reconegut per la seva gran quantitat d'espècies de flora i fauna submarines.

sp L'Estartit es una población costera perteneciente administrativamente del municipio de Torroella de Montgrí, constituida en entidad municipal descentralizada. En 2009 había empadronados 3.571 habitantes. Situado al sur de las últimas estribaciones del macizo del Montgrí es una población ligada inextricablemente del mar Mediterráneo. Es poco más de un kilómetro del archipiélago de las Islas Medas, reconocido por su gran cantidad de especies de flora y fauna submarinas.

fr L'Estartit est une ville côtière appartenant administrativement à la municipalité de Torroella de Montgrí, constituée en entité municipale décentralisée. En 2009, il y avait 3 571 habitants enregistrés. Situé au sud des derniers contreforts du massif du Montgrí, c'est une population inextricablement liée à la mer Méditerranée. Il se trouve à un peu plus d'un kilomètre de l'archipel des îles Medes, reconnu pour son grand nombre d'espèces de faune et de flore sous-marines.

en L'Estartit is a coastal town administratively belonging to the municipality of Torroella de Montgrí, constituted as a decentralized municipal entity. In 2009 there were 3,571 inhabitants registered. Located to the south of the last foothills of the Montgrí massif, it is a population inextricably linked to the Mediterranean Sea. It is just over a kilometer from the archipelago of the Medes Islands, recognized for its large number of species of underwater flora and fauna.